Společnost Scio spolupracuje se stovkami středních škol na přijímacích zkouškách (připravuje pro ně a vyhodnocuje testy) a z těchto zkušeností vychází i organizace Srovnávacích zkoušek (SZ).

SZ jsou pořádány už desátým rokem a ročně se jich účastní okolo sedmi tisíc žáků. Testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (kompletní sestava k přijímacím zkouškám) mohou děti absolvovat ve 12 městech po celé ČR.

Každý účastník obdrží podrobný rozbor svých výsledků, včetně doporučení k výběru školy a k další přípravě. Zjistí, jaké jsou jeho vědomosti v porovnání s ostatními vrstevníky a jak na něj působí atmosféra zkoušek.

Komu jsou SZ určeny
Pro žáky 9. tříd hlásící se na střední školu a žáky 5. a 7. tříd hlásící se na víceletá gymnázia.
Kde se zkoušky konají
Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Teplice, Zlín.
Testované předměty
Český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady a anglický jazyk.

Letošní novinky

  • Tento rok obohatí zimní srovnávací zkoušky test z anglického jazyka pro děti 9. tříd.
  • V letošním roce mohou děti poprvé soutěžit se Srovnávacími zkouškami o 50 000 Kč.

Termín konání zimních srovnávacích zkoušek je 24. 1. 2009. Rodiče k nim mohou své děti přihlásit na www.scio.cz, kde je možné získat další informace.

Uzávěrka přihlášek je už 18. 1. 2009.

Více informací naleznete na www.scio.cz/in/2ss/nsz/info.asp