Podle expertů by se měl nově zvolený americký prezident Barack Obama v oblasti vzdělání zaměřit především na modernizaci technologického vybavení knihoven, na energetickou úsporu školních budov a na investice do vzdělávání a výzkumu v oborech přírodních věd, techniky, inženýrství a matematiky.

Naprostá většina učitelů i rodičů se domnívá, že současné školství nevytváří odpovídají podmínky pro výuku znalostí a dovedností potřebných v 21. století. Stejného názoru jsou i experti. V průzkumu realizovaném mezi členy American Society for Quality (ASQ), v níž jsou zastoupeni pedagogové a byznysmani, měli dotazovaní určit hlavní prioritu v oblasti vzdělání pro Obamovu vládu.

52 % účastníků dotazníkového šetření radí nově zvolenému prezidentovi, aby se zaměřil právě na zohlednění znalostí potřebných pro 21. století v osnovách školní výuky. Druhým nejčastějším požadavkem bylo udržení kvalifikovaných učitelů ve školství.

Maurice Ghysels z ASQ upozorňuje, že v době globální ekonomické krize mohou být správně zvolené postupy v oblasti školství velmi důležité, protože díky nim může země posílit svoji konkurenceschopnost na globálním trhu.

Zdroj:  www.eschoolnews.com