Studia oborů U3V se mohli až donedávna účastnit jen ti senioři, pro které bylo místo přednášky dostupné. Tento fakt znevýhodňoval zájemce z menších měst. Proto několik členů Asociace U3V přikročilo v letošním roce k experimentu a připravilo systém virtuální výuky s natočenými multimediálními přednáškami.

Na pilotní ověřovací fázi se v letošním roce podílejí čtyři univerzity, které připravily dva různé druhy kurzů se čtyřmi přednáškami a na podzim tento druh výuky vyzkoušely v šesti konzultačních střediscích v západních Čechách. Další tři střediska v Praze byla koncipována jako srovnávací - zdejší senioři se účastní klasické prezenční výuky U3V, ale také výuky virtuální. S jejich poznatky o rozdílnosti obou forem se zároveň počítá pro zkvalitnění výuky.

Zájem o virtuální výuku bude nejspíš velký

Počet účastníků ověřovací fáze přesáhl 200 a tak se dá očekávat, že v budoucnu již budou mít možnost studovat i senioři, kteří z nějakého důvodu nemohou navštěvovat místa přednášek.

„Vzdělávání seniorů se stává nejen evropským, ale celosvětovým problémem. Rostoucí průměrný věk populace, prodlužování doby mezi odchodem z aktivního zaměstnání a dobou, kdy se lidé stávají závislí na pomoci okolí (tzv. období třetího věku) a rychlý rozvoj společenský i technologický, vyvolávají potřebu stále více vzdělávat dospělé i ve věkové kategorii 50 let a výše,“ řekl člen předsednictva Asociace U3V Martin Šolc na tiskové konferenci, která následovala.

Prorektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Roman Prokop, který je členem předsednictva U3V, připomněl, že univerzita třetího věku je významnou formou tohoto vzdělávání a v naší zemi má již více než dvacetiletou tradici. V současné době prakticky všechny české veřejné vysoké školy poskytují tématicky velmi pestrou nabídku oborů, které navazují na akreditované studijní programy řádného studia.

Webové stránky Asociace Univerzit Třetího Věku