V březnu pak budou moci porovnat své schopnosti se svými vrstevníky z ČR i dalších zemí Višegrádské čtyřky na mezinárodním sympoziu Junior Internet v Praze.

Kategorie jsou následující: JuniorWeb - soutěž webových stránek a internetových projektů, JuniorDesign - soutěž designů a grafických návrhů, JuniorText - soutěž textů na téma „Moje vize Internetu v roce 2020“ a JuniorErb - soutěž webových stránek pro města, obce, regiony, turistická místa či veřejnou zprávu.

Junior Internet je určen talentovaným dětem a mladým lidem do 18 let, kteří se aktivně věnují Internetu. Cílem projektu je být pro mladé talentované lidi odrazovým můstkem a podporovat je v jejich dalším rozvoji.

Všichni účastníci internetových soutěží budou pozváni na konferenci Junior Internet, která se uskuteční v březnu v Praze. Bude zde pro ně připraven bohatý program plný přednášek, prezentací, diskusí a soutěží.

Vítězové soutěží získají kromě hodnotných cen také příležitost prezentovat na konferenci své projekty. Mladí účastníci budou moci navazovat kontakty a spolupráci v rámci burzy internetových projektů.
 
Myšlenka projektu Junior Internet se z České republiky rozšířila i do Francie, Maďarska, Polska a na Slovensko.

10. ročník soutěže bude obohacen o mezinárodní sympozium, které proběhne v Praze v termínu od 27. do 29. března 2009. Hosty mezinárodního sympozia budou vítězové Junior Internetu z ostatních zemí.

Více informací naleznete na stránkách Junior Internetu (www.juniorinternet.cz).