Po návratu domů se pak dobrovolníci zapojují do realizace aktivit globálního rozvojového vzdělávání, tedy připravují a realizují osvětové aktivity, jejichž účelem je informovat širokou českou a evropskou veřejnost o globálních souvislostech a problémech, jako jsou například chudoba či migrace.

Program GLEN je založen na spolupráci jedenácti evropských neziskových organizací převážně z nových členských států EU. Na každém projektu GLEN spolupracuje vždy dvojice nebo trojice účastníků složená z jednoho či dvou německých dobrovolníků a jednoho dobrovolníka z České republiky.

V roce 2009 je možné účastnit se projektů v Keni, Zambii, Nigérii, Mongolsku, Jemenu a Vietnamu. Přihlásit se zájemci mohou do 25. ledna 2009. Podrobné informace o projektech, podmínkách účasti a způsobu přihlašování naleznete na Stránkách sdružení dobrovolných aktivit (http://www.inexsda.cz/cze/glen).

GLEN v České republice funguje od roku 2004. Od té doby bylo mimo jiné vyškoleno a vysláno 30 česko-německých tandemů do rozvojových zemí Afriky a Asie, více jak 100 dobrovolníků se zapojilo do realizace aktivit v ČR, byly realizovány desítky vlastních akcí navrácených dobrovolníků (výstavy, příspěvky do médií, weblogy apod.) či vznikla kampaň Fotbal pro rozvoj.