Do soutěže se mohou přihlásit jak jednotlivci, tak celé skupiny žáků, kdykoliv až do data její uzávěrky. Jedinou podmínkou účasti je vyřešení alespoň jednoho soutěžního úkolu. Celá soutěž je rozdělena do deseti kol s pěti úkoly v každém z nich.

Žáci řeší soutěžní úlohy převážně ve škole v průběhu běžných hodin matematiky a mohou je řešit i na přeskáčku. Učitel jim pomůže pouze při případném objasnění zadání.

Jakmile budou mít žáci vyřešeny všechny úkoly z jednoho kola, zašlou svá řešení elektronicky na adresu organizátora. Účastní-li se soutěže více žáků z jedné školy či třídy, může jejich řešení zaslat učitel najednou za celý tým.

Úlohy jsou obvykle bodovány jedním bodem, jen za prémiové úkoly lze získat navíc 1, 2 či 3 prémiové body. Další bonus (3 body) lze obdržet za správné a úplné vyřešení všech úloh v daném kole.

Hodnocení soutěže a další kola

Soutěž není nutné absolvovat celou. Některá kola lze vynechat, stejně tak i některé úkoly v jednotlivých kolech.

Sedmé a osmé kolo soutěže se bude konat 5. a 19. ledna 2009. Ostatní kola se odehrají v následujících měsících, a to až do uzávěrky 30. 4. 2009.

V průběhu května pak proběhne vyhodnocení celé soutěže a na internetových stránkách budou zveřejněny správné výsledky ke kontrole všech příkladů. Počátkem května si každý účastník může stáhnout k vytištění diplom a pamětní list.

Více informací najdete na http://msoutez.wz.cz .