Soutěžní komiks musí rozvíjet téma občanství v Evropské unii, a to jak z hlediska občanů EU, tak i osob zde žijících. Cílem soutěže, která je zaměřená na mladé lidi ve věku od 16 let, především studenty výtvarného umění a grafického designu, je vyzvat občany Evropské unie a občany třetích zemí žijící v Evropské unii k vyjádření vlastních zkušeností se životem občana v Evropské unii.

Do soutěže se musí kandidáti přihlásit individuálně, vyplněním registračního formuláře a jeho on-line zasláním. Soutěžní komiks je pak nutno zaslat společně s vyplněným, řádně podepsaným a datem opatřeným podacím formulářem národnímu logistickému koordinátorovi nejpozději do pátku 27. února 2009.

Vítězové budou vybráni podle kritérií, mezi něž bude patřit např. soulad komiksu se zadáním soutěže, kvalita grafického zpracování, srozumitelnost sdělení, originalita díla apod.

Výherci prvních cen na národní úrovni budou pozváni k pobytu v Bruselu a v květnu se zúčastní slavnostního předávání evropských cen. Jména a umístění tří celoevropských vítězů budou vyhlášena na slavnostním předávání cen.

Vítěz evropské 1. ceny obdrží šek na částku 6 000 €, vítěz evropské 2. ceny šek na částku 4 000 € a vítěz evropské 3. ceny šek na částku 2 000 €.

Více informací, včetně podrobného zadání pro soutěžní příspěvky a formulářů ke stažení, naleznete na stránkách soutěže (www.eurocartoon.eu)