I tentokrát se setkání zúčastnili významní hosté, kteří promluvili o kariérní diplomacii, poučili účastníky o etiketě či je pomocí interaktivních přednášek zasvětili do strategie vyjednávání. Mezi nimi nechyběla ředitelka Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí ČR Irena Krasnická, ředitelka Diplomatického protokolu Marie Chatardová nebo Radek Špicar, ředitel vnějších vztahů Škoda Auto.

Účastníci byli pochváleni za dobrou úroveň znalostí

Irena Krasnická, ředitelka Diplomatické akademie MZV ČR, studenty ve své přednášce o úloze diplomacie v 21. století mimo jiné upozornila, jaká úskalí diplomacie přináší. „Diplomacie je především služba,“ řekla. Mladí diplomaté se však skutečností, že je diplomacie velmi náročná, nenechali odradit.

„Delegáti na mě dělají velmi dobrý dojem,“ hodnotila setkání ředitelka Diplomatického protokolu Marie Chatardová. „Je vidět, že jejich znalosti mají skutečně vysokou úroveň,“ řekla.

Přestřelka v Radě bezpečnosti OSN

Přesto mladí velvyslanci brzy zjistili, že vyjednávání kompromisů je tvrdý boj. Přesvědčili se o tom zejména delegáti Rady bezpečnosti, exekutivního orgánu OSN, kteří jednali o současné humanitární krizi v Zimbabwe.

„Pokud prezident Mugabe nezmění svou dosavadní politiku nebo neodstoupí, nemůže být tato kritická situace vyřešena,“ představila velvyslankyně Francie stanovisko svého státu.

„Toto je vměšování do vnitřní politiky Zimbabwe,“ oponoval zástupce Zimbabwe a dodal, že „západní státy chtějí pouze distribuovat humanitární pomoc lidem, kteří vládnoucí režim nepodporují, čímž pouze posilují opozici a komplikují naši práci.“

Pražský studentský summit se odehrává v podobě několika setkání organizovaných v průběhu roku. Záměrem organizátorů je umožnit studentům proniknout do fungování prestižních mezinárodní organizací.

„Studenti jsou zde konfrontováni s názory dalších mladých lidí s podobnými zájmy. Díky tomu se učí své postoje lépe formulovat a názory prosazovat, což jim může pomoci nejen v jejich budoucí kariéře, ale i v běžných životních situacích,“ komentuje smysl projektu hlavní koordinátor Jan Pýcha.