Rektor předal studentům ocenění na prosincovém zasedání Vědecké rady UK. Jména oceněných navrhují rektorovi děkani jednotlivých fakult.

Mimořádnou cenu letos obdrželi například účastníci letních olympijských her v Pekingu nebo krasobruslař Tomáš Verner, student Fakulty tělesné výchovy a sportu, který v tomto roce získal titul evropského šampióna.

Mimořádná cena rektora Univerzity Karlovy se uděluje studentům za čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost; za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu; nebo za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích.

Přehled oceněných studentek a studentů:

Mgr. František Martínek - Filozofická fakulta
za vědeckou činnost v oboru bohemistika a za činnost popularizační a organizační
(student 1. ročníku doktorského studijního programu ČJ)

Richard Lukáš – Filozofická fakulta
za sportovní úspěchy na osmě s kormidelníkem – mistr ČR - 2007 (student 1. ročníku bakalářského studijního programu ČJL DH)

Jakub Tesárek – Pedagogická fakulta
za sportovní úspěchy v karate – 2. místo na ME, 2. místo na MČR, 1. místo na Akademickém MČR – 2008 (student 2. ročníku bakalářského studijního programu TVS-ZSV)

MUDr. Lenka Bošanská - 1. Lékařská fakulta
za výsledky dosažené v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu (studentka 4.r. doktorského studia biomedicíny v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka)

MUDr. Dana Brožková - 2. Lékařská fakulta
za sportovní úspěchy v orientačním běhu – mistryně světa na klasické 12 km trati – 2008 (studentka 2. ročníku doktorského studia)

Gabriela Vařeková - 3. Lékařská fakulta
za sportovní úspěchy ve veslování-dvojskif – 6. místo na OH, 2. místo na MS, 1. místo MČR – 2008 (studentka 2. ročníku magisterského studijního programu Všeobecného lékařství)

Martina Olexová – 3. Lékařská fakulta
za sportovní úspěchy v šermu-kord – mistryně ČR – 2008 (studentka 5. ročníku magisterského studijního programu Všeobecného lékařství)

Michal Votava - 3. Lékařská fakulta
za sportovní úspěchy ve veslování-čtyřveslice – mistr ČR - 2008 (student 1. ročníku magisterského studijního programu Všeobecného lékařství)

Tereza Smržová - 3. Lékařská fakulta
za úspěchy ve studentské vědecké práci (studentka 6. ročníku magisterského studijního programu Všeobecného lékařství)

Lenka Ledvinová – Lékařská fakulta Plzeň
za sportovní úspěchy v hodu kladivem – účast na OH v Pekingu, 2. místo na MČR - 2008 (studentka 5. ročníku magisterského studijního programu Všeobecného lékařství; prospěch 1,0)

Mgr. Petra Hyková – Lékařská fakulta Plzeň
za sportovní úspěchy ve sportovní střelbě – splnila podmínky pro účast na OH v Pekingu, mistryně ČR - 2008 (studentka 3. ročníku magisterského studijního programu Všeobecného lékařství)

Mgr. Vendula Frintová - Přírodovědecká fakulta
za sportovní úspěchy v triatlonu a v atletice-běhy na dlouhé tratě – 20. místo na OH v Pekingu, mistryně ČR - 2008 (absolventka navazujícího magisterského studijního programu, obor Antropologie a genetika člověka)

Bc. Jindřich Pilmann - Matematicko-fyzikální fakulta
za sportovní úspěchy v karate – nominace na MS v Tokiu, 3. místo na Akademickém MS ve Wroclawi - 2008 (student 1.r. navazujícího magisterského studijního programu Informatika)

Daniel Štanc - Matematicko-fyzikální fakulta
za sportovní úspěchy v plavání-znak – 2x 2. místo na MČR – 2008 (student 2.r. bakalářského studijního programu Matematika)

Tomáš Verner – Fakulta tělesné výchovy a sportu
za sportovní úspěchy v krasobruslení – mistr Evropy, mistr ČR – 2007/2008 (student 3.r. bakalářského studijního programu TVaS-kombinovaného studia)

Mgr. Marcela Řasová-Zálišová, PhD. - Fakulta tělesné výchovy a sportu
za publikační činnost, statečný a příkladný přístup k životu (absolventka doktorského studia na katedře fyziologie a biochemie)