Rozdělení mzdy na pevnou a pohyblivou část se v dnešní době zdá být pro mnoho odvětví téměř samozřejmostí. V tradičně rovnostářském školství se však princip odměny podle výkonu prosazuje obtížně. MŠMT podniklo kroky, aby mohl pokračovat program z roku 2008, kterým je tento způsob odměňování ve školství posilován.

Celkově bude pro následující rok rozděleno tři miliardy korun, ze kterých budou moci ředitelé motivační osobní příplatky a mimořádné odměny vyplatit.

Kritériem přidělení odměny má být dlouhodobě kvalitní práce pedagoga a zejména jeho aktivní účast při podpoře školské reformy ve školách. Program tak může zčásti odstranit časté námitky učitelů, kteří za práci na úkolech souvisejících se školskou reformou nebyli dostatečně odměňováni.

Odměněni mají být ti pedagogičtí pracovníci, kteří se úspěšně věnují výuce klíčových kompetencí, uplatňují moderní a efektivní metody výchovně vzdělávací činnosti, nebo plní roli výchovného poradce, metodika informačních a komunikačních technologií či metodika prevence.