Ani tentokrát nebudou chybět atraktivní hosté. Ve svých interaktivních seminářích se zaměří na konkrétní dovednosti, kterými musí disponovat skuteční diplomaté, jako jsou rétorické schopnosti, etiketa nebo strategie vyjednávání.

Pozvání přijali například ředitelka Diplomatického protokolu Ministerstva zahraničních věcí ČR Marie Chatardová, ředitelka Diplomatické akademie Irena Krasnická či Radek Špicar, ředitel vnějších vztahů společnosti Škoda Auto. Akci zastřešuje přední český think tank, Asociace pro mezinárodní otázky.

Model EU v lednu, závěr v březnu

Pražský studentský summit tvoří tři dílčí části. První přípravné setkání Modelu OSN a Modelu NATO, které jsou určeny pro studenty středních škol, proběhly již počátkem listopadu, zatímco Model Evropské unie svá jednání zahájí v lednu příštího roku a jeho účastníky jsou výhradně posluchači vysokých škol.

Slavnostní závěrečné konference, jež proběhne v březnu, se tak zúčastní více než 400 mladých perspektivních lidí z celé republiky. „Naším cílem je alternativní formou podpořit zájem nastupující generace o mezinárodní politiku a usnadnit jí přístup k odborným informacím,“ vysvětluje Jan Pýcha, hlavní koordinátor projektu.

Diplomaticky zaměřené semináře pro menší počet lidí jsou na summitu novinkou. „Snažíme se zvyšovat atraktivitu programu,“ říká Pýcha. Na minulém workshopu poprvé proběhla panelová diskuze na téma amerických prezidentských voleb za účasti politoložky Vladimíry Dvořákové, amerického novináře Erika Besta a amerikanisty Kryštofa Kozáka.