V databázi informačního serveru o vysokých školách Navigátorka.cz je v současné době přesně 3200 studijních oborů. Nejedná se o počet všech akreditovaných oborů (těch je více než 6 400), ale jedná se o obory, které byly otevřené na jednotlivých fakultách v minulém akademickém roce. To znamená obory, do kterých se skutečně lze zapsat ke studiu.

Pro nové uchazeče o vysokoškolské studium je k dispozici okolo 1 600 bakalářských oborů. Jedná se o většinou tříleté nebo tříapůlleté obory, které jsou zakončeny bakalářskou zkouškou a ve naprosté většině případů je udělen titul Bc. Možnosti výběru navazujícího studia jsou skoro stejně široké jako v případě bakalářských oborů, existuje 1 400 oborů „navazujících magisterských“. Po úspěšném absolvování navazujícího magisterského programu (2 – 2,5 roku) jsou pak udělovány tituly Mgr. nebo Ing.

Dlouhých magisterských programů, které trvají pět až šest let, je již jen kolem 240 a jejich počet stále ubývá. Tyto programy budou i v budoucnosti aktuální zejména u lékařských a právnických fakult, kde studium není rozděleno na bakalářskou a navazující magisterskou část.

Jak se snadněji orientovat

Snadnou orientaci v takto vysokém množství oborů nabízí právě Navigátorka.cz. Její tvůrci rozdělili všechny obory do následujících deseti kategorií:
• filozofické
• pedagogické
• ekonomické
• právnické
• lékařské
• technické
• zemědělské
• přírodovědné
• umělecké
• chemicko-technologické

V každé z těchto kategorií jsou pak k upřesnění použita tzv. „klíčová slova“, pomocí nichž se uchazečům přehlednou formou nabídnou všechny dostupné směry studia v rámci dané kategorie. Není nutné tak listovat dlouhými seznamy oborů ani přesně vědět jak se jmenuje obor, který chce zájemce studovat.