Po vystoupení amerického velvyslance následovala historicky první panelová diskuze na summitu, která byla zaměřena na výsledky amerických prezidentských voleb. Účastnila se jí přední česká politoložka Vladimíra Dvořáková z Vysoké školy ekonomické, amerikanista Kryštof Kozák působící na Fakultě sociálních věd UK a známý americký novinář působící v Praze Erik Best.

USA budou držet kurz zahraniční politiky

Po úvodním slovu přišel na řadu velvyslanec USA Richard Graber, který pohovořil o perspektivách americké zahraniční politiky za vlády nového prezidenta. „Asi se zásadním způsobem politický směr nezmění. Změna bude v nové tváři a novém stylu, což by mělo americké zahraniční politice prospět,“ řekl Graber.

Příspěvky panelistů byly velmi různorodé. Zatímco Vladimíra Dvořáková se soustředila na technické hledisko voleb, Kryštof Kozák zanalyzoval ideovou platformu republikánské i demokratické strany v USA. Erik Best se ve svém příspěvku vrátil k souboji mezi demokratickými uchazeči o nominaci na post prezidenta a poukázal na předpoklady pro vítězství Hilary Clintonové. Poté hledal příčiny nečekaného obratu ve prospěch Baracka Obamy. Dotazy studentů se následně týkaly především zahraniční politiky Spojených států, zejména ve vztahu k Rusku.

Argumentace v praxi

Odpolední část programu byla vyhrazena především zlepšování rétorických dovedností a schopnosti přesvědčivé argumentace. „Studenti mají možnost proniknout do odborné problematiky současných mezinárodních vztahů,“ řekl hlavní koordinátor projektu Jan Pýcha. Středoškoláci si počínali velmi profesionálně, ať už se vedla debata o mezinárodním terorismu, boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu, zdrojích vody, liberalizaci obchodu či mimosoudních popravách.

„Vzhledem k naší spolupráci se zvláštní zpravodajkou OSN pro mimosoudní popravy je nesmyslné tvrdit, že by se na našem území vyskytovaly pracovní tábory, natož aby v nich umírali lidé,“ vymezoval se velvyslanec Čínské lidové republiky působící v Radě pro lidská práva proti nařčením Nizozemska, ke kterému se postupně přidala řada dalších hlasů.

Informace o Pražském studentském summitu: www.studentsummit.cz