Letos si uchazeči na Provozně ekonomické fakultě MZLU v brně (PEF) mohou vybrat z osmi bakalářských, pěti magisterských a tří doktorských studijních oborů. Výuka probíhá v českém i anglickém jazyce a fakulta se může chlubit i moderním prostředím.

Zároveň nemá problémy s uplatněním svých absolventů, neboť, jak plyne z výzkumů projektu Reflex, jen šest procent studentů do půl roku po absolutoriu nezískalo trvalé zaměstnání. Situace na trhu práce je přitom taková, že absolventů ekonomických oborů je přebytek.

Fakulta vychází vstříc aktivním studentům

„Sami absolventi si nejvíce cení, že znalosti získané na Provozně ekonomické fakultě MZLU jsou dobře aplikovatelné i v praxi, a proto jsou vyhledávanými odborníky,“ uvedla Jana Stávková, děkanka fakulty. PEF umožňuje studentům výběr atraktivních předmětů a sestavení rozvrhu dle jejich potřeb a přání. Ti aktivní tak mohou sloučit studium s prací či využít zahraničních stáží a pobytů, aniž by byli nuceni si prodlužovat studium.

PEF v Brně vede v nárůstu uchazečů

Jak potvrzují statistiky přijímacích zkoušek u ekonomických fakult v Brně v roce 2008, o studium na PEF je stále větší zájem. Z výsledků je zřejmý největší nárůst právě u PEF, kde se počet přihlášek zvýšil o téměř 23 % oproti předcházejícímu roku, zatímco ekonomické fakulty Vysokého učení technického a Masarykovy univerzity v letošním roce zaznamenaly mírný pokles oproti loňsku.

„Zvýšený zájem studentů na naší fakultě nás potěšil, ale nepřekvapil. Vzhledem k dlouhodobé oblibě ekonomických oborů a dobrým výsledkům PEF,“ přiznala děkanka fakulty Jana Stávková. „Naše celoroční úsilí nám nyní přináší výsledky. Snažíme se ke studentům přistupovat jako ke svým zákazníkům, zjišťovat jejich potřeby a splňovat jejich přání,“ dodal vedoucí PR oddělení PEF Jiří Urbánek.

Vysoký zájem uchazečů vzbudil také nový obor Cestovní ruch. Fakulta se snaží usnadnit uchazečům i přihlašování ke studiu. Téměř 97 % přihlášek tak je podáno elektronicky.

WiFi, knihovna i kavárna

„Snažíme se také studentům zpříjemnit studium na fakultě atraktivním a moderním prostředím, které zahrnuje například bezdrátové vysokorychlostní připojení k internetu, stále se rozšiřující knihovnu, ale i třeba příjemné posezení v kavárně,“ uvádí Jitka Machalová, proděkanka PEF.

Komfort zvyšuje i uživatelsky velmi příjemný a kvalitní univerzitní informační systém vyvíjený přímo na univerzitě.

Podrobné informace najdete na webu PEF: www.pef.mendelu.cz