Výstava je pořádána u příležitosti 75. výročí otevření Milíčova domu v Praze 3. Záštitu nad ní převzali ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška a starostka Městské části Praha 3 Milena Kozumplíková.

Výstava se koná v prosinci 2008 až lednu 2009 v prostorách Milíčova domu (dnes Mateřská škola), kde se návštěvníci mohou seznámit s historií vzniku budovy, náplní činnosti domu od jeho vzniku v roce 1933 až po násilný odchod jeho zakladatelů na počátku 50. let 20. století, s jeho pracovníky a dětmi, i se současnými institucemi, které se hlásí k odkazu myšlenek Přemysla Pittra a původního Milíčova domu.

Na výstavě budou prezentovány mnohé doposud neuveřejněné materiály z Archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, uložené v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze.  Ke zhlédnutí bude mimo jiné historická fotodokumentace či konkrétní doklady vzpomínek dětí, které prožily část svého života v tomto zařízení. K výstavě vyjde rovněž vícejazyčná publikace.

Sociálně-výchovné zařízení Milíčův dům je jedním ze symbolů česko-německo-židovského soužití v druhé polovině 30. a v první polovině 40. let minulého století v Československu. Z příkladu Milíčova domu lze čerpat inspiraci pro současnost, kdy nabývají na intenzitě problémy xenofobie, rasismu a antisemitismu.