Projekty mohou spočívat v pořádání různých akcí či výměnných pobytů pro mladé lidi nebo v organizaci internetových projektů s evropským rozměrem. Soutěžit mohou jednotlivci nebo skupiny ve věku od 16 do 30 let.

Cílem "Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany" je podpořit mezi mladými lidmi rozvoj evropanství a podnítit je k zapojení do projektu evropské integrace. Cena se uděluje projektům, které realizují mladí lidé a jež prohlubují pochopení, podporují rozvoj společného smyslu pro evropskou identitu a uvádějí reálné příklady Evropanů žijících v jednom společenství.

Porota složená alespoň ze dvou zástupců Evropského parlamentu a jednoho zástupce organizací pro mladé vybere na národní úrovni do 2. března 2009 nejlepší projekt, který postoupí do evropského kola, kde porota tvořená zástupci Evropského parlamentu a Nadace Ceny Karla Velikého vybere dne 2. dubna 2009 tři nejlepší projekty.

Vítězné projekty obdrží finanční ocenění. Slavnostní předání ceny proběhne dne 19. května 2009 v Cáchách, kam budou pozváni představitelé nejlepších národních projektů.

Projekty můžete do soutěže přihlásit do 16. ledna 2009 na stránkách Evropského parlamentu (http://www.evropsky-parlament.cz/), kde také naleznete pokyny k vyplnění přednášky, formulář Prohlášení účastníka a další informace o soutěži.