Informace uvádí, že je ministr školství, mládeže a tělovýchovy dle zákona oprávněn povolit plnění povinné školní docházky ve škole zřízené na území České republiky právnickou osobou se sídlem mimo území ČR nebo fyzickou osobou, která je cizím státním občanem, a nezapsané do školského rejstříku.

Žádost o povolení musí ministrovi podat daná zahraniční škola, a to do konce ledna předchozího školního roku a v českém jazyce. Dále musí žádost splňovat několik náležitostí, například musí obsahovat prohlášení školy, že umožní ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy provést kontrolu údajů, či vyjádření o shodě vzdělávacího programu zahraniční školy vystavené nejvyšším orgánem státní správy pro oblast školství příslušného státu, ze kterého vyplývá, že se program shoduje s programem stejného druhu školy platným na území příslušného státu. Na vydání rozhodnutí o povolení plnění povinné školní docházky na zahraniční škole není právní nárok.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vede evidenci zahraničních škol, kterým bylo povolení uděleno.

Seznam těchto škol naleznete ve Věstníku ministerstva. Celé znění informace o povolování plnění povinné školní docházky na zahraniční škole naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/).