Návštěvníci výstavy, na kterou je vstup zdarma, mohou shlédnout prezentace širokého spektra státních i soukromých škol. Pracovníci i žáci školských zařízení budou poskytovat informace o studijních i učebních oborech a zodpoví dotazy dětí i jejich rodičů.

Pomoci při výběru správného studijního nebo učebního oboru by měla přispět také prezentace nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji.

Zaměstnanci personálních oddělení nabídnou informace o aktuální poptávce po technických profesích a informují o možnostech stipendia. Ve stánku ostravského Úřadu práce budou k nahlédnutí aktuální statistiky zaměstnanosti podle jednotlivých oborů.

Mezi vystavovatele budou patřit například ČD Cargo Praha, MANPOWER, spol. s r.o. Ostrava, ČEZ, a.s. Praha či Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při úřadu práce Ostrava.

Ze školských zařízení se představí mimo jiné Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, Střední škola elektrotechnická, Ostrava nebo SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava.

Záštitu nad výstavou přijala bývalá náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství, mládež a sport, PhDr. Jaroslava Wenigerová a primátor Statutárního města Ostravy Ing. Petr Kajnar.