Cílem akce, na kterou byl volný vstup a která se konala pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma, bylo – stejně jako v případě jejího prvního ročníku - přiblížit vědu a vědeckou činnost na pražských univerzitách široké veřejnosti.

Účastníci Dne vědy měli možnost navštívit řadu zajímavých přednášek vědeckých kapacit z pražských vysokých škol a diskutovat s odborníky. Program nabízel například přednášky na téma Římské právo jako základ současného práva – mýty a realita, Geneticky modifikované organismy v ochraně životního prostředí, Česká republika a EURO či Chemická robotika a diskusní klub s názvem Energetika a životní prostředí, zabývající se aktuálními otázkami, jako například přínosy a riziky jaderné energetiky.

Zhlédnout bylo možné také výstavní stánky pořádajících vysokých škol. Například na stánku Univerzity Karlovy fyzici z Matematicko-fyzikální fakulty demonstrovali, jak v magnetickém poli levituje magnetický supervlak bez kol, odborníci z Fakulty tělesné výchovy a sportu nabízeli zájemcům informace o jejich kondici a obsahu tuku v těle a mnohé další.

Den vědy byl uspořádán Českým vysokým učením technickým v Praze, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Univerzitou Karlovou v Praze, Vysokou školou ekonomickou v Praze a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Informace o sponzorech, stejně jako další informace o akci, naleznete na stránkách www.sciprag.cz.