Virtuální svět nabízí vědcům úspornou a ekologicky šetrnou variantu celosvětových setkání v době hospodářské recese. Internet lze dnes využít k pořádání virtuálních vědeckých konferencí nebo kurzů pro vysokoškolské studenty. Vzdělávacím aktivitám slouží například virtuální svět Second Life.

Podle společnosti Linden Labs, jež je provozovatelem Second Life, využívá tohoto virtuálního světa ke své činnosti kolem 5000 pedagogů. Ti zde mohou například vyučovat své kurzy. Největší optimisté se domnívají, že již brzy nastane den, kdy bude udělen první diplom za absolvování studia ve virtuálním světě.

Lidé využívají Second Life nebo e-learningové nástroje na internetu z prostého důvodu. Tím je úspora času, peněz i životního prostředí. Již na přelomu loňského a tohoto roku donutily stoupající ceny ropy tisíce studentů v USA omezit návštěvy přednášek na univerzitách (mnohdy tisíce mil vzdálených od místa bydliště studentů). V případech, kdy posluchači měli možnost sledovat výuku předmětů na internetu, preferovali studenti účast na přednáškách v domácím prostředí u počítače.

Akademické konference "bez hranic" 

Nejsou to ale pouze mladí, kteří internetu využívají k rozšíření svých znalostí a poznatků. I o generaci starší akademici a vědci vítají například stále více možnost pořádání konferencí prostřednictvím internetu. Poznatky ze studijních a vědních oborů lze sdílet se svými kolegy díky celé škále médií, které jsou dnes již běžnou součástí webových stránek. Ať už jde o audio či video soubory, 3D modely, interaktivní texty nebo animace. Na internetu si nepřijdou zkrátka ani milovníci debat a diskusí. Jim jsou určeny chatovací místnosti.

Lze předpokládat, že počet akademických konferencí "bez hranic" bude do budoucna stoupat. Stále však bude existovat početná skupina akademiků, pro které zůstane přímý osobní kontakt neodmyslitelnou součástí vědecké konference. Pracovním cestám do zahraničí tedy rozhodně neodzvonilo ani mezi profesory a docenty.