Úvodní strana portálu je tematicky rozdělená do čtyř částí. První se týká výběru střední školy. Informace zde jsou určeny zejména žákům základních škol, odkaz však mohou využívat také uchazeči o studium na VŠ - maturanti a vyučení, starší uchazeči o studium v jiných než denních formách, zdravotně postižení a jinak znevýhodnění zájemci.

Studenti si vyberou „své“ školy

Vyhledávání škol je možné na základě tří kritérií. Klíčem může být obor a úroveň vzdělání, povolání, které chce student v budoucnu vykonávat, či druh střední, vyšší odborné nebo vysoké školy. Zájemci se zde dozví informace o oborech, obsahu vzdělávání, školách i podmínkách pro přijetí. Návštěvník se setká i s nápovědou, jak má student postupovat při výběru jedné či více potenciálních budoucích škol.

Informace využijí i absolventi

Další sekce je určena absolventům na trhu práce. Na těchto stránkách lze nalézt informace o požadavcích na absolventy při nástupu do zaměstnání. Dalšími otázkami jsou možnosti uplatnění oboru vzdělání na trhu práce, včetně nezaměstnanosti absolventů, je zde možné najít informace také o možnostech přechodu na vyšší odborné a vysoké školy i o finančním ohodnocení profesí. K dispozici zde jsou i některé statistické informace, jako třeba vývoj zaměstnanosti v ČR.

Portál nabízí také videa a rady při problémech

Dále zde žáci i studenti mohou shlédnout krátké video přibližující povolání, které by chtěli v budoucnu vykonávat. Poslední částí portálu je sekce, která se věnuje problémům při studiu. Zde lze nalézt názory odborníků na problémové situace při studiu, desatero správného učení a odkazy k dalším informacím.

Co přináší portál nového?

To je otázka, na kterou není jednoduché odpovědět. Velmi podrobné seznamy škol poskytuje jak „sesterský“ Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV), tak řada dalších internetových serverů, například Atlas školství nebo databáze společnosti Scio (zdezde). Kompletní poradenství včetně propracované možnosti volby vysokých škol podle různých kritérií nabízí zejména projekt Navigátorka. Z tohoto hlediska se tedy portál NÚOV zdá být nadbytečný. Podobné je to i s poradenstvím v otázce kariéry, na které se zaměřuje řada soukromých firem, které navíc umějí to, co portál NÚOV neumí – najít uchazečům práci. Vzhledem k těmto skutečnostem se nabízí otázka, do jaké míry je vlastně portál NÚOV využívaný? Návštěvnost stránek však na portálu zveřejněna není.

Kvalitu a prospěšnost portálu můžete posoudit zde.