Na již šestém informačním dni UK mohou návštěvníci získat kompletní informace o studiu na jednotlivých fakultách a o dalších možnostech nabízených univerzitou, jako je například studium v zahraničí, celoživotní vzdělávání či různé studentské aktivity. Vstup na akci je zdarma.

Jednotlivé fakulty budou mít v budovách Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty své informační stánky. Během dne přednesou zástupci fakult několik prezentací, jejichž časový harmonogram spolu s dalšími informacemi o akci naleznete na stránkách www.informacniden.cuni.cz.

Univerzita Karlova, která letos slaví 660. let od svého založení, má 300 studijních programů a přes 600 studijních oborů. Kromě 17 fakult, z nichž je 14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni, provozuje ještě 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Zaměstnává přes 7 a půl tisíce lidí a studuje na ní téměř 49 000 studentů, což je přibližně pětina všech studentů v ČR.

V letošním vydání dvou nejrespektovanějších celosvětových hodnocení univerzit – v žebříčku THES a Šanghajském žebříčku – se Univerzita Karlova umístila mezi třemi sty nejlepšími univerzitami z více než 17 000 vysokých škol po celém světě. Oba žebříčky sledují pouze instituce s významnější vědeckou aktivitou a v obou si UK oproti loňským výsledkům polepšila.