V rámci tohoto projektu je navrhována i realizace části věnované oblasti vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolníků v oblasti práce s dětmi a mládeží. Projekt by měl být realizován od poloviny roku 2009 a pro jeho realizaci bude zapotřebí účast odborníků ze sdružení dětí a mládeže.

Součástí příprav projektu bylo informační setkání zástupců sdružení dětí a mládeže, které se uskutečnilo ve středu 5. listopadu v budově České rady dětí a mládeže na Senovážném náměstí. Na schůzce seznámila Ing. Kateřina Brejchová, která se podílela na přípravě části projektu zabývající se uznáváním neformálního vzdělání, přítomné s obsahem této části i nutností obsazení pozic řídících pracovníků i expertních týmů. Vyzvala odborníky ze sdružení dětí a mládeže, aby se po výzvě přihlásili do výběrového řízení. V druhé polovině setkání pak Mgr. Irena Obrusníková, zástupkyně ředitele NIDM a hlava celého projektu, informovala o jeho celkovém obsahu.

„Vzdělávací činnost ve sdruženích dětí a mládeže má dlouholetou tradici. Tento projekt je první příležitostí, kdy sdružení mohou svoje vzdělávací systémy rozvíjet za podpory finančních prostředků z EU. Vzdáleným a pro někoho jistě lákavým cílem je pak uznání kvalifikací získaných ve sdružení a možnost vykazovat je jako rovnocenné kvalifikacím získaným v systému formálního vzdělávání,“ sdělil Sciu Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže.

Více informací o připravovaném projektu naleznete na stránkách Národního institutu dětí a mládeže ( www.nidm.cz ) v sekci Oddělení projektových činností.