Učitelé chtějí, aby je chránil zákon tím, že jim přidělí statut veřejného činitele. Poté bude útok na kantora posuzován stejně jako napadení například policisty. V takovém případě již při pouhém vyhrožování může být dotyčný odsouzen až k dvěma rokům odnětí svobody.

Otázka však je, jestli tato změna chování žáků změní a jestli ji vůbec zaznamenají. A také zůstává nejasné, zda by učitelé takové legislativní páky využívali a vystavovali tak žáka trestnímu stíhání, což by nepochybně vztah učitele a žáků narušilo.

Tento problém se začal řešit už v roce 2004, kdy došlo k tragické události ve Svitavách, ale situace se od té doby příliš nezměnila. Problémem totiž je, že statut veřejného činitele je spojen s výkonem státní správy, kterou pedagogičtí pracovníci nevykonávají. Situace je tedy komplikovaná zejména po právní stránce.

Nutné je správně pracovat s problémovými žáky

„Případy fyzické agrese vůči učiteli, což máme potvrzené i statistickými údaji, jsou velmi ojedinělé a jejich počet nějak zásadně nestoupá, jedná se o extrémní projevy. Samozřejmě, pokud se týká obecně chování dětí, nebo agresivity žáků mezi sebou, tak ta situace se nepochybně zhoršuje v průběhu let,“ řekl 29. října v pořadu Radiofórum Jindřich Kitzberger, náměstek ministra školství.

Dále dodal, že by bylo vhodné učit kantory pracovat s konfliktními či potenciálně nebezpečnými žáky, nejlépe již od fakult, z nichž budoucí pedagogové vzcházejí. S tímto názorem jednoznačně souhlasí i předseda školských odborů, František Dobšík, který poznamenává: „Když o tom ale budeme debatovat rok, dva, zase to nějakým způsobem půjde do autu. Opět se to pak oživí, až se vyskytne nějaký extrém a já myslím, že si nezasloužíme žádné extrémy.“