Zaměstnavatelé ale na praxi u absolventů zas tolik nehledí. Z ankety provedené mezi sto firmami vyplynulo, že téměř tři čtvrtiny personalistů si u absolventů nejvíce cení samostatnosti a flexibility. Praxe je nejdůležitější pouze pro necelou čtvrtinu. Zejména velké firmy hledají absolventy i bez praxe poměrně aktivně a čím dál víc rozvíjejí programy na jejich zaškolení. Chtějí oslovit perspektivní lidi na trhu práce co nejdříve, a předběhnout tak konkurenci.

27 procent studentů shánělo kvalifikovanou praxi během studia snadno, ale 32 procent s tím mělo potíže. Třetina studentů takovou praxi ani nehledala. Zahraniční stáže absolvovalo během studia pouze 18 procent studentů a 40 procent se na ni chystá, kdežto 35 procent si to nechává až po ukončení studia.

Úroveň absolventů vysokých škol se podle personalistů zlepšuje

Zajímavé je, že podle dotázaných jen pět procent odjelo na stáž, kterou nabízela škola, zbytek přes agentury, studentské organizace nebo přes známé. Prorektor Technické univerzity v Liberci Oldřich Jirsák si ale naopak stýská, že studenti na stáže příliš ochotní vyjíždět nejsou: „Vysoké školy svým studentům studijní pobyty přímo vnucují, ale ze strany studentů je zájem poměrně nízký – pouhé jedno procento studentů liberecké Technické univerzity ročně! Techničtí studenti mají strach, že taková stáž je příliš náročná a nedoceňují leckdy její přínos pro jejich budoucí profesní rozvoj.

Personalisté se nicméně shodují na tom, že úroveň absolventů českých vysokých škol se postupně zlepšuje. Větší je zejména znalost cizích jazyků. Celkově v komunikaci ale mladí čeští vysokoškoláci stále poněkud zaostávají za svými zahraničními kolegy.

A nejde jen o jazykové bariéry: „Školy dnes absolventy připravují poměrně dobře po teoretické stránce, ale již méně dobře po stránce takzvaných měkkých dovedností. Mám na mysli zejména komunikační a prezentační schopnosti nebo týmovou spolupráci,“ říká Jan Kopecký z oddělení lidských zdrojů společnosti Siemens – která je podle studentů jedním z nejatraktivnějších zaměstnavatelů na trhu práce.

Studenti techniky o práci v zahraničí příliš zájem nemají

Podle Jana Kopeckého jsou to zejména studenti technických univerzit, kteří mají nižší jazykové vybavení, než Siemens požaduje. Že naši studenti jsou tak trochu peciválové, potvrzují i odpovědi na další otázku: jen 8 procent zkoumaných „studentů“ by chtělo po ukončení studia pracovat v zahraničí.

Dotazníkový průzkum zjišťoval také platová očekávání studentů. 44 procent nynějších studentů a čerstvých absolventů se spokojí s nástupním platem v rozmezí 15-20 000 Kč, 34 procent by nastoupilo do zaměstnání za plat od 20 do 25 tisíc korun.