Soutěž Stavba roku je vyhlašována již 16 let. Přihlásit do soutěže se může libovolný počet staveb. Maximálně patnáct z nich je každý rok nominováno na vítězství. Nejvíce pět staveb z nominovaných je pak oceněno titulem Stavba roku. V patnácti ukončených ročnících soutěže již bylo posouzeno přibližně 750 staveb, zařazení mezi nominované nebo vítězné stavby tak lze považovat za velký úspěch.

Nominovány nejsou jen velké stavby

Do soutěže o Stavbu roku mohou být přihlášeny nové i rekonstruované stavby všech velikostí a všeho druhu. V soutěži se tak objevují na jedné straně třeba rodinné domy, z velkých staveb pak rozsáhlé stavební celky, např. v nedávné době nově dokončený úsek pražského metra. Že to platí také u staveb, které budou sloužit vzdělávání, dokládají přihlášky mateřských škol nebo menších dostaveb ke školám do soutěže. Na druhou stranu, opakovaně byly do soutěže přihlášeny i velké projekty, výstavba nových částí universitních areálů, nových knihoven nebo nových základních a středních škol.

Oceněné stavby

Nominací byly v minulosti oceněny projekty Obchodní akademie pro tělesně postižené v Janských Lázních (1995), rekonstrukce objektu lékařské fakulty Masarykovy university v Brně (2000), knihovna filozofické fakulty Masarykovy University v Brně (2002 - získala Cenu ministerstva průmyslu a obchodu), z méně rozsáhlých staveb pak přístavba tělocvičny k základní škole v Sázavě (2002) a dostavba domova mládeže na VOŠP a SPŠ v Litomyšli (2004). V letošním roce se mezi nominované zařadila další stavba realizovaná na Masarykově universitě v Brně - Studijní a informační centrum MÚ (2008).

Vítězné stavby

V roce 1994 byla titulem Stavba roku oceněna Obchodní akademie v Kroměříži. Škola, přestěhovaná z historické budovy v centru města, získala v nové stavbě prvky připomínající původní polohu školy. Je to nejen uzavřená kompozice v podobě jakési soukromé školní ulice, ale především pozoruhodné využití arkád u hlavního vchodu do školy. V roce 1995 získala titul Stavba roku budova Základní umělecké školy v Liberci. Stavba byla oceněna mj. za zdařilé zakomponování do malého náměstí. Budova s velmi úzkým průčelím se postupně rozšiřuje do části, kde je mj. umístěn koncerní sál se zkušebnou.

V roce 1998 byl vítězným titulem oceněn objekt společné výuky Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové. Budova navazuje svým výrazem na tradici cihlových školních staveb Josefa Gočára. Kromě poslucháren jsou částí stavby také hlavní aula a knihovna. V následujícím roce byl jedním z pěti oceněných objektů obytný soubor budov U kříže v Praze 5, kde v jedné z budov působí Universita Karlova. V roce 2000 byla titulem oceněna Základní škola s 18 třídami v Rychnově nad Kněžnou. Školu, postavenou v rámci rozsáhlejšího souboru staveb občanského vybavení, se podařilo postavit na parcele velmi neobvyklého tvaru připomínajícího písmeno zet.

Mezi účastníky architektonických soutěží patří také knihovny. V soutěži Stavba roku se knihovnám velmi dařilo v roce 2001. Širokou publicitu získala Státní vědecká knihovna a židovské kulturní centrum v Liberci, postavená na místě, kde dříve stávala synagoga. V témže roce zvítězila také realizace Moravské zemské knihovny v Brně. Výrazným prvkem této budovy jsou dvě „věže“ – knižní sila.

Speciální školy v Rakovníku byly oceněny titulem Stavba roku v roce 2003. Soubor škol je postaven na okraji vilové zástavby a vytváří vlastní celek obkroužený kolem vnitřního nádvoří. O dva roky později získal titul Objekt specializovaných výukových prostor Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně. V roce 2006 získala vedlejší cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR novostavba Rajské budovy VŠE Praha.

Školy vítězí i v jiných soutěžích

Architektura škol může být oceněna i v jiných soutěžích, např. v krajských. Jednou z oceněných je Mateřská škola Tyršovy sady v Hostinném, která získala titul „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2008.“ Každý, kdo školu navštěvoval, však ví, že i méně architektonicky zdařilou školu lze zázračně proměnit vhodnou vnitřní výzdobou a vytvořit tak příjemné prostředí pro výuku. Přejme si, aby úspěšných staveb pro vzdělávání bylo stále více.