Letošní druhý ročník přinesl několik změn a novinek, avšak hlavní náplň veletrhu zůstala zachována. Stejně jako vloni byla akce zaměřena na vzdělávání a zaměstnanost. Z oblasti vzdělávání se představila učiliště, střední, vyšší odborné a vysoké školy a další školská zařízení, která nabízela možnosti dalšího studia žákům posledních ročníků základních a středních škol.

Pracujícím i nezaměstnaným představily své nabídky a možnosti firmy z Libereckého kraje a jeho okolí, zaměstnavatelé, nabízející volné pracovní pozice, personální agentury, společnosti poskytující další vzdělávání či rekvalifikační kursy a další instituce včetně Úřadu práce. Návštěvníci se měli možnost seznámit s nabídkou až pěti tisíc volných pracovních pozic v Libereckém kraji, České republice i v zahraničí.

Součástí veletrhu byly také odborné přednášky a doprovodný program. Prezentována byla akce Dny pro začínající a budoucí podnikatele, v rámci které návštěvníci získali informace o poradenských a konzultačních službách v otázkách spojených s podnikatelskou činností a o spolupráci s místně příslušnými orgány veřejné správy a dalšími institucemi.

Vstup na akci byl zdarma, pořadatelem je S group SFM a spolupořadatelem Liberecký kraj. Více informací o veletrhu naleznete na stránkách Tipsport Areny Liberec.