Setkání pedagogů bude hostit hotel Srní a hotel Šumava. Hovořit se bude například o možnostech využití moderních technologií při výuce tzv. královny věd nebo o aktuálním tématu vzdělávacích reforem.

Na programu jsou plenární přednášky, diskuse u kulatého stolu a jednání po jednotlivých sekcích. Organizátoři pro letošek připravili celkem čtyři sekce - Matematické vzdělávání na ZŠ, Matematické vzdělávání na SŠ a VŠ, Moderní technologie ve výuce a Práce s talenty. Součástí konference bude i výstava učebnic a učebních pomůcek.

Setkání s pořadovým číslem 11 se zúčastní kolem dvou stovek matematiků. Výstupem z konference bude sborník. Více informací o setkání učitelů matematiky, pořádaném Jednotou českých matematiků a fyziků a Katedrou matematiky FAV ZČU Plzeň, naleznete zde.