Europass Vám pomůže prezentovat se

Jestliže si v Evropě hledáte zaměstnání nebo možnosti studia, měli byste své dovednosti a schopnosti jasně a srozumitelně prezentovat. Váš běžně používaný životopis, připravený pro českou firmu, nemusí být za hranicemi příliš platný.

Tamní zaměstnavatelé a školy ne vždy znají odlišnosti vzdělávacích systémů v jednotlivých zemích, a tak ne všem údajům ve Vašem životopise porozumí. Těžko je též porovnají s uchazeči z jiných členských zemí EU. Z tohoto důvodu vznikl společný evropský vzor životopisu, který pomáhá uchazeči představit se srozumitelným a přehledným způsobem. Europass je občany používán dobrovolně, ke zlepšení způsobu, jak sdělovat svoji kvalifikaci.

Europass není jen životopis

Ve skutečnosti je Europass souborem pěti různorodých dokumentů, z nichž dva si vyplňují sami občané. Kromě již zmíněného životopisu si sami vyplňují „evropský jazykový pas.“ V tom podle jednotných kritérií popisují své jazykové znalosti. Oba dokumenty představují pouze šablonu. Zda do nich uživatelé vyplní informace podle pravdy, to je již záležitostí každého z nich. Také platí, že struktura dokumentu je pouze doporučená, jakékoliv pole je možné podle vlastní úvahy z životopisu odstranit.

Další tři dokumenty za Vás vydají jiné organizace. Europass – mobilita Vám potvrzuje absolování studijní stáže v jiné zemi EU. Europass – dodatek k osvědčení a Europass – dodatek k diplomu jsou mezinárodně lépe srozumitelné dodatky k maturitnímu vysvědčení či diplomu z vysoké školy.

Europass je úspěšný

V červenci letošního roku byla představena zpráva, která zhodnotila čtyřletou existenci Europassu. Stránky Europassu byly od roku 2005 navštíveny více než 12 milióny osob, 3 milióny osob si již vytvořily Europass - životopis. Celý systém je považován za úspěšný, rezervy však existují v jeho využívání lidmi s nižším vzděláním – lidé s vyšším vzděláním jej prozatím využívají častěji. Jen v roce 2007 navštívilo stránky Europassu 6 miliónů lidí, zájem o ně tedy setrvale a dosti výrazně roste.

Europass pomůže i v Čechách

Pracovní i studijní mobilita, podporovaná evropským životopisem, je omezena přechodnými podmínkami přistoupení ČR do Evropské unie. Pokud země, kde byste rádi pracovali, svůj pracovní trh i nadále chrání, můžete využít Europassu i v ČR. Zaměstnavatelé ocení kultivovanou podobu životopisu a možná Vás zařadí mezi nadějnější uchazeče – kvalitně zpracovaný životopis udělá dobrý dojem.

Informace o Europassu jsou dostupné v českém jazyce na této stránce. Na stejné adrese si můžete stáhnout prázdný formulář životopisu a evropského jazykového pasu. Internetové stránky Europassu existují celkem ve 26 jazykových verzích.