Nárok na stipendium student uplatňuje u vysoké školy, kterou studuje, jeho výše je zákonem stanovená na 1620 korun měsíčně, což není zanedbatelná částka. Nevíte-li, zda máte na sociální stipendium nárok, jistě se vyplatí zajít si na úřad státní sociální podpory. V případě, že váš nárok potvrdí, vystaví vám úřad Sdělení pro účely přiznání stipendia. O přiznání stipendia pak rozhodne rektor.

V zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, paragraf 91, se uvádí, že stipendia hrazená z dotace nebo z příspěvku mohou být studentům přiznána za vynikající studijní výsledky, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky, v případech hodných zvláštního zřetele a v případě tíživé sociální situace studenta. Tento bod se vztahuje i na studenty, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Zákon dále uvádí, že stipendium ve výši 1 620 Kč se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.