Prohlášení, které zástupci České a Rakouské republiky podepsali, by mělo významně zjednodušit proces uznávání akademických kvalifikací získaných na vysokých školách v obou státech, napomoci dalšímu rozvoji mobility studentů a vysokoškolských učitelů a usnadnit uplatnění absolventů vysokých škol.

Program Aktion představuje významnou oboustrannou aktivitu, zaměřenou na podporu vědecko-výzkumných projektů vysokých škol a vědeckých ústavů a akademické mobility, jako jsou například hostování profesorů, symposia, workshopy, studijní pobyty apod.

Do jednotlivých aktivit programu se každoročně zapojí více než 200 akademických pracovníků a přibližně 700 studentů z obou zemí. V minulém roce prošlo schválením a realizací téměř 40 společných projektů a konaly se tři letní školy se 122 českými a rakouskými účastníky. Za patnáct let existence programu Aktion se finanční podpory dočkalo celkem 10 200 studentů a 3 100 akademických pracovníků ze 160 fakult vysokých škol v obou zemích.

Celý program koordinuje desetičlenné řídící grémium, jehož členové jsou jmenováni příslušnými ministry a je administrován jednatelstvím programu. Program Aktion se v České republice velmi úspěšně etabloval a za dobu své existence napomohl k vytvoření prostoru pro vzájemnou spolupráci, která přispívá k lepšímu poznání jiných forem výuky i výzkumné práce a je často také motivací do dalšího studia či vědecké dráhy.