Týden knihoven začal v pondělí 6. října celostátní akcí Velké říjnové společné čtení aneb Pocta Karlu Čapkovi, od jehož úmrtí uplyne koncem roku 70 let. Ve čtvrtek 9. 10. pak byla vyhlášena Knihovna roku 2008.

Ocenění Knihovna roku v kategorii „základní knihovna“ obdržela při slavnostním vyhlášení v Zrcadlové kapli Klementina Obecní knihovna v Pavlovicích u Přerova. Diplom a finanční ohodnocení ve výši 70 000,- Kč si odnesla za výborně fungující kulturní, vzdělávací a komunitní centrum obce. Dále byly ve stejné kategorii uděleny diplomy Obecní knihovně Mokrá - Horákov za tvůrčí zvládnutí moderních informačních technologií i propagace čtenářství a Obecní knihovně v Praskačce za pestrou a široce rozvinutou komunitní práci s veřejností.

V mnoha knihovnách byla při příležitosti Týdne knihoven vyhlášena tzv. „amnestie“, v rámci níž měli čtenáři možnost vrátit do knihovny knihy i ostatní dokumenty, které měli již dlouho vypůjčené, a za překročení výpůjční lhůty jim přitom nebyly účtovány žádné pokuty.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter občanského sdružení. Jeho posláním je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.