Příručka vznikla za spolupráce Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) a Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP) v Praze.

Nárůst zadluženosti o 800%

Půjčky a z nich vyplývající zadlužení jsou běžnou součástí ekonomického života současné společnosti. Dle údajů Českého statistického úřadu vzrostla zadluženost domácností mezi lety 1995 a 2005 o téměř 800 %. Dle průzkumů si půjčky berou často právě mladí lidé, kteří se nebojí riskovat. Ohrožuje je však nízká finanční gramotnost, jíž se školní výuka dosud nevěnovala.

Finančně gramotný člověk se dokáže lépe orientovat v záplavě finančních produktů, což následně znamená větší jistotu pro jeho hmotné zabezpečení a případně také pro ekonomickou situaci rodiny.

Žáci se budou učit hospodařit

Vláda proto přijala zvýšení finanční gramotnosti obyvatel za svou vzdělávací prioritu a v roce 2005 tím pověřila tři ministerstva – ministerstvo školství, financí a ministerstvo průmyslu a obchodu.

Na základě jejich spolupráce vznikly standardy finanční gramotnosti, které respektují úroveň žáků. „Žáci základních škol se budou učit o penězích, hospodaření domácnosti a finančních produktech, ve středním vzdělávání mají navíc ještě část věnovanou ochraně spotřebitele,“ uvádí Lukáš Hula z NÚOV.

Povinně od příštího školního roku

Už v současnosti některé školy seznamují své žáky s finanční problematikou, protože to považují za obzvláště důležité. Povinně začnou střední školy finanční gramotnost vyučovat až v souvislosti s postupným zaváděním rámcových vzdělávacích programů - tedy počínaje příštím školním rokem 2009/2010.