Školy, které se do projektu zapojí, budou do připravených nádob sbírat baterie a elektrozařízení. Za sběr získají body, které si budou moci ve speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé odměny dle katalogu. Body navíc lze získat za zodpovězení otázek nebo za splnění rozličných úkolů týkajících se odpadové problematiky. V nabídce katalogu odměn naleznete mimo jiné školní pomůcky, vstupenky do naučných či zábavných parků, sportovní náčiní či praktickou elektroniku.

Organizátory soutěže jsou ASEKOL, neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, ECOBAT s. r. o., nezisková organizace zajišťující zpětný odběr baterií, a EKO-KOM, a.s., nezisková společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů v rámci tříděného sběru odpadů ve spolupráci s obcemi.

Členem školního recyklačního programu Recyklohraní se může bezplatně stát každá škola, jež má právní subjektivitu, která se prostřednictvím registračního formuláře na www.recyklohrani.cz přihlásí do programu RECYKLOHRANÍ a obdrží potvrzení o úspěšné registraci prostřednictvím kontaktního e-mailu.

Podrobné informace o projektu naleznete na stránkách www.recyklohrani.cz, kde si můžete například přečíst pravidla či prohlédnout katalog odměn.