Veřejnost může navštívit přednášky, workshopy, výstavy a využít dny otevřených dveří nejrůznějších vědeckých ústavů, laboratoří, ale také třeba elektráren. Nabídka je v každém z měst velmi bohatá a pokrývá ohromný a různorodý balík témat.

Přednášet budou uznávaní odborníci geologie, astronomie, astrofyziky, archeologie, antropologie, biologie, botaniky i historie. V přednáškových sálech vystoupí i vědci, kteří jsou veřejnosti velmi dobře známí z médií, např. astronom a astrofyzik Jiří Grygar.

Na některé přednášky, zejména v Praze, se však bude obtížné dostat z důvodu velkého zájmu veřejnosti. Již nyní, měsíc před konáním, je například kapacitně zcela naplněna přednáška Tajemství CO2 Michaela Londesborougha. Jiné už mají jen několik volných míst.

K přednáškám je možné se předem registrovat, a to na níže odkazovaných internetových stránkách, případně telefonicky. Organizátoři z Akademie věd ČR však přislíbili, že některé přednášky bude možné sledovat také on-line a nebo případně ze záznamu prostřednictvím internetových stránek.

O širokém záběru přednášek si můžete udělat představu na internetových stránkách věnovaných programu v jednotlivých městech:

Brno

České Budějovice

Ostrava

Plzeň

Praha

Registrace probíhají zde .