„Přestože je IDE součást Vysoké školy ekonomické a řada jeho aktivit se zaměřuje na akademickou oblast, jeho služeb a výhod mohou využívat i studenti ostatních škol, stejně jako lidé z řad široké veřejnosti,“ řekl serveru Novinky.cz Miroslav Křížek, ředitel IDE.

Členství má mnoho výhod

Mezi základní činnosti IDE patří poradenství a vzdělávání v různých oblastech podnikání, provoz podnikatelského inkubátoru nebo soutěž podnikatelských záměrů. Zájemci o podnikání se mohou stát členy IDE Society, která pro své členy pořádá pravidelná formální i neformální setkání, umožňuje výměnu zkušeností s významnými podnikateli, pomáhá v navazování obchodních kontaktů a při získávání nových spolupracovníků a partnerů pro podnikatelské záměry.

„Navázali jsme například spolupráci se skupinou investorů, kteří mají zájem podílet se na realizaci a rozvoji projektů s největší šancí na obchodní úspěch,“ pokračuje Miroslav Křížek.

Jádrem je studentský klub

Členové IDE Society mají také možnost, za zvýhodněných podmínek, oslovit externí odborné poradce institutu, především v oblasti právních a daňových služeb, a konzultovat s nimi problematiku koncepce vlastních podnikatelských záměrů.

Jádrem IDE Society je pak studentský klub IDElita, kde mají studenti možnost aktivně se spolupodílet na činnostech IDE Society a zároveň mohou spolupracovat na reálných firemních projektech a případových studiích.

Zahajovací akce bude v říjnu

Více informací lze získat na internetovém portálu www.ide-vse.cz, jenž byl spuštěn 15. září a který by se měl stát v budoucnu jakousi vstupní branou do světa podnikání pro začínající podnikatele. Institut na něm bude vedle informací o chystaných akcích zveřejňovat také rady pro začínající podnikatele, rozhovory s úspěšnými manažery a podnikateli, ekonomické novinky a další materiály.

Studenti, kteří zvažují vlastní podnikání nebo se o tuto oblast teprve zajímají, se mohou zúčastnit zahajovací akce IDE, která se uskuteční v úterý 7. října v 14:30 hodin v místnosti RB 211 na Žižkově.