Od května 2008 využívá program na odhalování plagiátorů 17 českých škol. Program vznikl za finanční podpory od ministerstva školství v hodnotě deseti miliónů korun. Systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi funguje na webové doméně theses.cz.

Registr vysokoškolských kvalifikačních prací slouží nejen členům univerzit, ale i široké veřejnosti. Na adrese theses.cz lze mezi závěrečnými pracemi nejen vyhledávat, ale některé školy dokonce zpřístupňují celý obsah absolventských textů.

"Univerzity mohou vyhledávat podobné dokumenty nejen mezi závěrečnými pracemi zapojených vysokých škol, ale i mezi dalšími dokumenty, například mezi vybranými zdroji z Internetu," uvedla mluvčí brněnské vysoké školy Tereza Fojtová k možnostem využití softwaru.

V Bratislavě sází na osvědčený nástroj z Brna

Od nového akademického roku se před systémem Theses.cz začnou třást i plagiátoři na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, která se rozhodla osvědčený nástroj z Masarykovy univerzity využít.

"Na začátku předpokládáme, že se do systému budou zadávat bakalářské a diplomové práce, v další etapě chceme zahrnout i seminární práce," uvedl rektor Rudolf Sivák. Do systému by měly být zařazeny o další práce učitelů, jako příspěvky z konferencí, publikace v časopisech nebo texty ze skript a učebnic. Postupně by do systému mohly být zařazeny i starší bakalářské a diplomové práce od absolventů univerzity.

Kromě Ekonomické univerzity v Bratislavě využívá na Slovensku software na odhalování plagiátorů ještě Vysoká škola manažmentu v Trenčíně. V Trenčíně mají dokonce s využitím amerického programu již sedmiletou zkušenost.

K využití softwaru na odhalování plagiátorů vyzvala rektory před nedávnem Slovenská konference rektorů. O zajištění programu by se přitom podle konference mělo postarat ministerstvo školství.