Podle údajů Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) souvisel úbytek absolventů na školách středního vzdělání ukončených výučním listem v letech 1998 až 2000 především s útlumem hornictví, hutnictví, průmyslu a zemědělství, a naopak s postupným rozvojem sektoru služeb. Vzhledem k dostatku kvalifikovaných pracovních sil se v tomto období projevoval nižší zájem o absolventy učebních oborů.

Počty vyučených absolventů po roce 2000 však ani zdaleka nedosahují počtů běžných v devadesátých letech minulého století. Vliv má samozřejmě více faktorů. Kromě klesajících počtů dětí v populačních ročnících a restrukturalizace některých odvětví se v úbytku absolventů učebních oborů promítl i rostoucí zájem o vzdělání v oborech s maturitní zkouškou. Při celkově nižším počtu žáků a následně absolventů středního vzdělání je patrný poměrně strmý nárůst podílu absolventů s maturitou, zejména ekonomických oborů a oborů v oblasti služeb.

Stav se již stabilizoval

Poslední dobou se poměr mezi žáky v učebních a maturitních oborech ustálil. Někde se dokonce daří zvětšovat počet žáků v řemeslných oborech. Například na SOU Třemošnice studovalo v roce 2006 jen 206 učňů, v roce 2007 jich bylo již 224 a letos o dalších 17 více.

„Každoročně otvíráme jednu třídu učebních oborů. U strojírenských oborů je zájem způsoben i díky firmám, které nabízejí žákům uplatnění a stipendia. Zájem je však stabilně nízký, což je dáno nízkou prestiží řemesel. Práce v kanceláři má vyšší společenský kredit,“ říká RNDr. Jana Sýkorová, ředitelka školy. Přitom v současné době jen v okrese Chrudim hledá 8 firem nástrojaře, 12 obráběče kovů, 35 zámečníky a 8 podniků potřebuje truhláře.

"Reálným řešením situace je zvýšení prestiže například "kapesným" od prvního ročníku. Poskytovat by ho mohlo třeba ministerstvo školství nebo zřizovatel. Sami těmto studentům z vlastních zdrojů dáváme například pracovní oděv,“ zamýšlí se ředitelka školy nad východiskem z nepříznivé situace. Se stipendii pro učně vstupuje do předvolební kampaně k blížícím se krajským volbám také současný hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.