"Nárůst počtu studentů odpovídá společenské poptávce po větším množství lidí s vysokoškolským vzděláním. Je současně reakcí na vzrůstající zájem o studium právě na Masarykově univerzitě a je také v souladu s dlouhodobým strategickým záměrem i potřebami rozvoje naší vysoké školy," uvedla prorektorka pro informační technologie Masarykovy univerzity Ivana Černá.

Mezi 42 tisíci studenty bude 14 394 posluchačů, kteří nastoupí do prvních ročníků, ať už bakalářských, magisterských či navazujících magisterských studijních programů. Mezi nově přijatými je i 1385 studentů ze Slovenska.

Počet nově přijatých studentů navíc ještě poroste. Některé fakulty totiž stále ještě čekají na výsledky náhradních termínů přijímacích zkoušek.

Nejvíce láká Filozofická fakulta

Škola obdržela 64 tisíc přihlášek, přičemž největší zájem projevili uchazeči o obory na Filozofické fakultě - 13 166 přihlášek. Většina uchazečů prošla jednotnými přijímačkami pro celou univerzitu.

Masarykova univerzita již od roku 2003 využívá při výběru budoucích studentů tzv. Test studijních předpokladů. Tomu se v uplynulých přijímačkách vyhnuli pouze uchazeči o studium oborů na Fakultě sociálních studií a Lékařské fakultě, které využívají jiný model přijímacích zkoušek.