Z těchto prostředků budou financovány čtyřměsíční stipendijní pobyty českých studentů na Univerzitě Hamburk, ale i obráceně hamburských studentů na Univerzitě Karlově v Praze

Pro letní semestr 2008/2009 má UK k dispozici 2 stipendia, určená pro studenty vyšších ročníků a doktorandy. Z přihlášených zájemců budou na Odboru pro zahraniční styky RUK vybráni dva kandidáti, jejichž materiály budou zaslány do Hamburku, kde se o přidělení stipendia rozhodne.

Zájemci mohou odevzdávat přihlášky na zahraničních odděleních fakult UK do 30. října. K žádosti o stipendium je nutné přiložit podklady, mezi které patří potvrzení o dobré znalosti německého jazyka, životopis v němčině či doporučující dopis vysokoškolského pedagoga na UK.

Další informace o podkladech k žádosti a o stipendijních pobytech obecně získají studenti Univerzity Karlovy na zahraničním oddělení své fakulty.