Ministr školství Ondřej Liška uvádí rovné příležitosti ve školství jako jednu ze svých hlavních priorit, a tak Ministerstvo pod jeho vedením nejen připravuje projekt, který by měl zajistit mužské přírůstky do pedagogických sborů, ale chystá se také analýza, která má přesně zjistit poměr počtu mužů a žen pracujících ve vedoucích pozicích na základních školách a rozdíly v příjmech obou pohlaví na stejných pozicích.

Tento výzkum genderové vyváženosti je zároveň součástí dalšího plánu Ministerstva - školit učitele v genderové problematice. Učitelé, kteří ještě v současné době vycházejí z pedagogických fakult, totiž často nejsou dostatečně informováni o genderově citlivém učení. Školení, se kterými se začne nejprve u osob v řídících funkcích, by měla napomoci například tomu, aby časem škola podporovala rovné příležitosti žen a mužů ve společnosti namísto toho, aby byly děti učeny podle zažitých stereotypů.

Jakým způsobem chce Ministerstvo dostat do škol muže, bychom se měli dozvědět do konce roku. Více informací o genderové problematice ve vztahu ke školství si můžete již nyní přečíst v publikaci Gender ve škole, kterou na svých stránkách nabízí zdarma ke stažení nezisková organizace Otevřená společnost.