Posláním organizace Transparency International - Česká republika (TIC) je nejen sledovat stav korupce, ale také se aktivně podílet na jejím potlačování a přispívat k průhlednosti jednání ve veřejném i soukromém sektoru.

Přijímací řízení na mnohé vysoké školy podle poznatků TIC stále provází řada nestandardních okolností, dochází k méně čí více skrytým podvodům nebo přímo ke korupci. TIC proto realizuje v současné době dotazníkové šetření mezi uchazeči o vysokoškolské studium.

Cílem průzkumu je zmapovat situaci v oblasti přijímacích řízení na vysoké školy. Výsledkem budou informace týkající se transparentnosti, objektivity a možných korupčních příležitostí. Transparency International svůj dotazník adresuje zejména uchazečům a stávajícím studentům, od kterých shromažďuje informace.

Výsledky budou v říjnu

Odpovídat je možné anonymně, pokud by se však objevila informace o konkrétním případě, zváží TIC právní kroky. Na svém webu proto žádá o popsání svých zkušeností a názorů na přijímací řízení na vysoké školy.

Výsledky průzkumu budou dle dostupných informací zpracovány do konce září a publikovány na začátku října. Dále budou rozeslány ministerstvu, parlamentu, ale hlavně vysokým školám, aby se s nimi mohlo pracovat.

„Chceme hlavně zjistit, zda korupční praktiky u přijímacích řízení jsou časté, nebo se tuto praxi podařilo omezit a vše probíhá standardně. Ptáme se budoucích studentů také na jejich postoj k etickým dilematům, do kterých se budou v životě dostávat. Od toho si slibujeme také zajímavé výsledky. V této chvíli je to pro nás akce, která má zjistit, zda a jak vážný problém podvody, korupce nebo známosti u přijímaček představují. Když se ukáže, že má smysl se tím zabývat dlouhodobě, budeme se o to snažit,“ slibuje David Ondráčka, ředitel české pobočky Transparency International.

Dotazník lze nalézt zde.