Pojem hacker se obecně vžil pro označení počítačového experta, jenž svých znalostí a dovedností zneužívá k útoku na nechráněné počítačové sítě, webové stránky nebo programy. "Hackeři", které vychovává Abertay University, však budou mít jiné poslání.

Škola proto musí při výběru budoucích studentů postupovat s maximální obezřetností, aby se ujistila, že posluchači přicházejí pouze s dobrými úmysly. Studenti jsou například prověřováni státními bezpečnostními složkami, které mají za úkol zjistit, jestli se zájemci o studium počítačového hackerství nedopustili v minulosti trestné činnosti.

Škola si budoucí studenty řádně vybírá

"Jsme velmi opatrní při výběru lidí, kteří k nám přicházejí. Je podstatné, zda k tomu mají správné důvody," říká profesor Lachlan MacKinnon

Abertay University v Dundee už nyní nabízí magisterský obor Etický hacking a prostředky obrany. Nyní otevírá obor pro postgraduální studenty pod názvem Etický hacking a počítačová bezpečnost. Studenti se naučí testovat zranitelnost počítačových sítí nebo softwaru vůči útokům zvnější. Zároveň si však osvojují vědomosti, jak lze počítače před hackery chránit.

Studenti pronikají do poznatků metod počítačové kriminality, které vedou k napadení počítačových sítí. Poznání slabin, které nahrávají hackerům, mohou v budoucnu využít například při vývoji antivirových softwarových programů.