Letní školy se letos zúčastnilo 181 posluchačů ze 37 zemí. Na základě úrovně jazykových znalostí byli rozděleni do čtyř skupin. Nejpokročilejší češtináři absolvovali i speciální jazykové a literárně zaměřené semináře nebo seminář o českých reáliích. Mezi přednášejícími byli lektoři z Univerzity Karlovy i hostující profesoři ze zahraničních univerzit.

"Znalosti posluchačů byly prohlubovány rovněž individuálními konzultacemi a dále pomocí při sběru materiálu a koncipování některých disertačních prací z oboru bohemistiky jazykovědné, literárněvědné i historické. Zvláště nás těší, že vcelku příznivě byla přijata jazyková výuka v kursech pro začátečníky a mírně pokročilé, neboť právě mladé kolegy a kolegyně chceme pro systematičtější studium češtiny získat," zhodnotili 52. běh Letní školy slovanských studií jeho organizátoři.

Pro účastníky byl připraven také kulturní a společenský program. Kromě Prahy navštívili i další zajímavá místa v České republice a zavítali i na koncerty interpretů světových kvalit.

Zahraničním studentům zahrál například soubor Musica bellissima ve Velké aule pražského Karolina nebo Stamicovo kvarteto v sále Martinů Hudební fakulty AMU v Lichtenštejnském paláci.