Dříve bylo prázdninové a poprázdninové „lovení“ uchazečů doménou soukromých vysokých škol, které doposud žijí převážně ze studentů, kterým se nepodaří dosáhnout přijetí na veřejné (bezplatné) vysoké škole. Poměr uchazečů, kteří se hlásí přímo na soukromé vysoké školy, není doposud velký a velkou část tvoří právě ti, kdo neuspěli na vysokých školách veřejného charakteru.

Se zvyšující se konkurencí a snižujícím se počtem uchazečů o studium v každém následujícím populačním ročníku však i veřejné vysoké školy začínají více vycházet poptávce po studiu a nabízejí neumístěným uchazečům o studium účast v druhých kolech přijímacího řízení. Nabídka studia je však oproti běžnému a řádnému přijímacímu řízení omezená, takže uchazeč bude muset v případě zájmu často slevit ze svých představ. A pokud veřejná fakulta nabízí studium v tzv. mimořádném režimu, bude muset uchazeč počítat s podobnou podmínkou, jako na vysoké škole soukromé: se školným.

Řádné studium, mimořádné studium, přípravný kurz

Některé fakulty, jako třeba Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, ponechává stále otevřené přijímací řízení do bakalářského oboru Komunikační a mikroprocesorová technika, který spadá mezi obory s velkou perspektivou. I zájemci o umělecké obory, kde je většinou velký převis zájmu, ještě mohou být ke studiu přijati. Konkrétně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně stále nabízí možnost přijetí.

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně zase nabízí lidem, kteří chtějí studovat na terciárním stupni, studium v rámci celoživotního vzdělávání. Podobně také Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci stále přijímá uchazeč, kteří mají zájem studovat v režimu tzv. mimořádného studia. To má podle fakulty zároveň sloužit jako příprava na přijímací zkoušky k řádnému studiu na VŠE. V případě FSpS MU a i FM VŠE se však jedná o mimořádné studium, a to je zpoplatněno ročním školným.

Soukromé vysoké školy přijímají také

Vcelku očekávaně své přijímací řízení dosud neuzavřely soukromé vysoké školy. Drtivá většina z nich má naplánován vrchol svého přijímacího řízení až na září, kdy se očekává, že uchazeči o studium budou postaveni před konečné rozhodnutí, co s načatým akademickým rokem.

Aktuální přehled nabídky studia na vysokých školách v ČR.