V Karlovarském kraji se sice nenachází žádná velká vysoká škola, je zde však několik menších vysokoškolských institucí. Vyjádřeno počtem studentů mají vysoké školy v Karlovarském kraji 1 700 posluchačů. To školám způsobuje problémy při hledání prostor s dostatečnou kapacitou pro pořádání přednášek.

Co do počtu obyvatel nejmenší český kraj nabízí možnost vysokoškolského studia na osmi školách. V novém akademickém roce zde zahájí činnost další dvě.

Povětšinou jde o výuková centra či pobočky soukromých vysokých škol nebo fakult veřejných VŠ (Západočeská univerzita, Česká zemědělská univerzita nebo Univerzita Karlova). V roce 1999 zde došlo k založení Vysoké školy Karlovy Vary, která se zaměřuje především na oblast práva.

Kampus vyrůstá i na severu Čech nebo na jihu Moravy

Univerzitní kampus buduje v současné době například Masarykova univerzita v Brně nebo Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Kampusy, tedy jakási univerzitní centra či městečka, sestávají nejen z laboratoří a výukových prostor, ale často i z restaurací, barů nebo obchodů, kde mohou studenti trávit svůj volný čas zábavou či nakupováním.