Originální charitativní akce a následná dražba podpoří projekt Sdružení Linka bezpečí, který zajišťuje poradenský servis dětem a mladým lidem nacházejícím se v krizových situacích. O radu si mohou na bezplatnou linku zavolat i rodiče a učitelé.

V okolí pražské Kampy se objevilo celkem sedmnáct telefonních budek v netradiční podobě. Jsou přetvořeny na jedinečná díla známými i začínajícími českými umělci. „Ateliérem” pro umělecké ztvárnění telefonních budek byla jedna z bývalých továrních hal v oblasti nádraží Bubny, kde měl každý umělec k dispozici jednu telefonní budku, kterou mohl dle své invence ztvárnit. Této akce zúčastnilo devatenáct převážně mladých umělců.

„Ve ztvárnění jednotlivých budek byla mladým umělcům dána zcela volná ruka, s budkou mohli naložit, jak chtěli. Nebyli ničím omezeni. Pokud se něco z této svobody zhmotní a část energie se transformuje do finančního výtěžku, který půjde na Linku bezpečí, má to smysl. I když vkládat energii do veřejného prostoru a pomáhat řešit sociálně vyhraněné situace, je smysluplné téměř vždy. A o Lince bezpečí slyšel snad každý. Stejně jako každý alespoň jednou telefonoval z veřejné budky,“ uvedl Pavel Humhal, kurátor projektu a předseda výstavní rady Galerie Václava Špály.

Telefonní budky budou vydraženy

Výstava je bezplatná a po jejím skončení budou jednotlivé exponáty veřejně vydraženy. Výtěžek z dražby bude věnován Sdružení Linka bezpečí a bude použit na pomoc dětem a mladým lidem, kteří se ocitli v obtížných či krizových životních situacích. Dražby se může zúčastnit každý, kdo se do 25. 8. 2008 zaregistruje na www.aukce.linkabezpeci.cz. Součástí výstavy je také speciální budka - kasička, určená pro přímé příspěvky.

„Projekty jako je tento přitahují pozornost lidí. Díky prostředkům získaným touto cestou z výstavy telefonních budek a internetové dražby budeme moci poskytnout pomoc s řešením problémů a starostí více dětem, které na Linku bezpečí denně nepřetržitě volají,” říká Martin Balcar, ředitel Sdružení Linka bezpečí.