Malé rozdíly ve výsledcích mezi dívkami a chlapci v matematických testech na základní a střední škole prokázala i předchozí americká studie z devadesátých let. Téměř dvacet let starý výzkum však současně odhalil, že ve chvíli, kdy studenti nastupují ke studiu na univerzitě, začínají muži v počtářských dovednostech získávat nad ženami převahu.

"Rodiče i učitelé pokračují v udržování stereotypu, že chlapci jsou v matematice lepší než dívky. To ale není přesné," uvádí psycholožka Janet Hydeová z madisonské University of Wisconsin s odvoláním na aktuální výsledky, pravě publikované v prestižním magazínu Science.

Stereotypy odrazují ženy od studia technických oborů

Janet Hydeová věří, že výsledky testování pomohou k odbourání široce zakořeněného stereotypu, jenž odrazuje řadu dívek od studia technických i přírodovědných oborů.

Fakt, že dívky dopadly hůře v kvantitativní (s matematikou příbuzné) části testu SAT, který je ve Spojených státech využíván jako součást přijímacího řízení na vysoké školy, nepovažuje Hydeová za relevantní. Testem totiž prochází více dívek, což může celkový průměr zkreslovat.

Další psycholožka Ann Gallagherová se domnívá, že pohlaví samo o sobě nemá přímý vliv na výsledky chlapců a dívek v matematice. Ovšem v kombinaci s kulturními nebo psychologickými faktory může docházet k určitým odchylkám.

"Chlapci mají tendenci hledat jedinečná řešení problémů, dívky jsou mnohem konzervativnější v tom smyslu, že se snaží držet toho, co se naučily," pokouší se Ann Gallagherová najít další důvod, proč mají muži pověst úspěšnějších matematiků.