Téměř padesát britských škol, mezi nimiž je i patnáct škol státních, veřejně oznámilo, že své studenty začnou připravovat na zkoušku nazvanou Pre – U (zkratka Pre – University). Zkouška Pre – U představuje velké nebezpečí pro reformu zkoušky A- level, obdobu státní maturity, která má projít reformou na základě vládního zadání.

Požadavek reformy je reakcí na stále přibývající veřejnou kritiku kvality britské „státní maturity“. Školy, které přistupují k přípravě studentů na zkoušku Pre – U, tvrdí, že reforma „státní maturity“ přichází pozdě a její rozměr je nedostatečný. Některé školy proto přestanou své studenty na britskou „státní maturitu“ připravovat, protože se domnívají, že nebude schopna zajistit jim úspěšné studium na univerzitě.

Školy chtějí být připraveny

Podle indicií ze strany dalších nezávislých škol britská média předpokládají, že celkový počet škol, které přejdou na přípravu studentů k alternativní zkoušce Pre - U, bude nakonec více. Školy chtějí začít s takto zaměřenou přípravou studentů, kteří by měli závěrečnou zkoušku podstoupit v roce 2010, od letošního září.

Zkouška Pre – U byla vyvinuta univerzitou v Cambridge a je přirovnávána právě k tradiční britské „státní maturitě“. Univerzita v Cambridge přistoupila k tomuto řešení z důvodu klesající úrovně výsledků britské „státní maturity“, podle kterých se doposud rozhodovalo o přijetí či nepřijetí k univerzitnímu studiu. Podobně reagují i další prestižní britské univerzity.

Nejvyšší dosažitelný stupeň zkoušky Pre - U je hodnocen výše než obdobná úroveň zkoušky A- level, která je stanovena pro rok 2010. Zkouška Pre – U zahrnuje tři předměty a také výzkumný projekt, který bude muset student vypracovat. Studenti podstoupí zkoušku po absolvování dvouletého kurzu, který je zaměřen zejména na přípravu na otázky, které musí student zodpovědět esejistickou formou.

V Česku to začne v roce 2010

Mluvčí centra mezinárodních zkoušek univerzity v Cambridge sdělila, že s nabídkou této zkoušky studentům počítá během příštích tří let více než sto britských škol. Univerzita v Cambridge míní v září informovat o to, jaké bodové hranice bude nutné dosáhnout pro přijetí ke studiu.

V České republice má být státní maturita zavedena v roce 2010 a kromě jiného se počítá i s využitím této zkoušky v přijímacím řízení na české vysoké školy.

V současnosti však už řada vysokých škol řeší své přijímací zkoušky využitím Národních srovnávacích zkoušek realizovaných společností Scio a předpokládá se, že zájem o využití výsledků státní maturity bude daleko nižší než tvrdí optimistické vize ministerstva školství.

Důvodem je právě nedůvěra v kvalitu a nastavenou úroveň připravované státní zkoušky, stejně jako v její zaměření, které se pohybuje v intencích tradičních, ve vyspělých zemích silně zpochybňovaných plošných zkoušek.