O návrhu na systém půjček, studijních grantů a spoření na studium hovoří i ministr školství Ondřej Liška. Takzvaná Bílá kniha terciárního vzdělání, která má tvořit základ nového vysokoškolského zákona, velmi zdůrazňuje financování studentů a škol obecně.

Každý student by měl mít nárok na ZSG, tedy základní studijní grant v neměnné výši po dobu standardní délky studia. Jeho výše by měla být stejná na všech studijních oborech na veřejných i soukromých vysokých školách a u všech forem studia (prezenčního, kombinovaného, distančního). To je zatím ale hudba budoucnosti.

Do té doby mají studenti možnost obrátit se na některý bankovní ústav. Půjčit si od banky můžete například formou kontokorentního úvěru, čili umožnění přečerpání vašeho běžného bankovního úvěru do minusu, se splatností do jednoho roku. Možná výše kontokorentu obvykle nepřesahuje 20 000 Kč a úroky jsou v případě tohoto produktu poměrně vysoké.

Další možností jsou speciální studentské půjčky. Obvykle si lze půjčit 30 až 50 000 Kč. Úrokové sazby jsou nižší než u kontokorentů, banky často nabízejí i možnost odložit si splácení až na deset let a k získání půjčky by vám mělo kromě dokladu totožnosti stačit potvrzení o studiu. Studentské půjčky poskytuje většina bank působících v Česské republice. Podrobnější informace o nabízených produktech naleznete na internetových stránkách jednotlivých bank.